Kerkdiensten

De kerkdiensten van 2018:

 

Datum Tiid Foargonger
Snein 22 april Oanfang 9.30 oere* Ds. W. Roseboom út Aldegea (SWF)
Snein 17 juny Oanfang 19.30 oere Ds. R. Praamsma út Easterein
Snein 1 july Oanfang 19.30 oere Ds. J. v/d Windt út Boalsert
Snein 15 july Oanfang 19.30 oere Ds. C. Ferrari fan De Jouwer
Snein 29 july Oanfang 19.30 oere Ds. D. Hofstra út Drylst
Snein 26 augustus Oanfang 19.30 oere Ds. G. de Haan út Eastersee

* De Ankertsjerke yn Aldegea (SWF) is dizze moarn ticht.