Trouwen

De Stichting Sânfurd, eigenaar van het kerkje, vindt het heel fijn dat u de keuze heeft gemaakt of overweegt dat Sandfirden uw trouwlocatie wordt. We wensen van harte dat het voor u een onvergetelijke dag mag worden.

Voor het checken van de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met het kostersechtpaar via sandfirden2@gmail.com. Als het kerkje beschikbaar is op de door u gewenste datum, dan dient u het burgerlijk huwelijk vast te leggen via de gemeente Súdwest-Fryslân (14 0515). De afdeling Burgerzaken reserveert uiteindelijk uw trouwdatum bij Stichting Sânfurd. Via de gemeente Súdwest-Fryslân kunt u een trouwambtenaar kiezen.

Voor het reserveren van het kerkje in verband met een rouwdienst of andere bijeenkomst kunt u rechtstreeks contact opnemen met het kosterechtpaar via (0515) 52 08 90 of via sandfirden2@gmail.com.

De kerk beschikt over ca. 100 zitplaatsen. Er is een toiletvoorziening en u kunt vlakbij de kerk een boot afmeren. In de kerk zijn meerdere stopcontacten.

Wy winskje jim in prachtige troudei!
Bestuur Stichting Sânfurd

Indien u gebruikt wenst te maken van ons prachtige kerkje als trouwlocatie, dient u bij de gemeente Súdwest Fryslân een instemmingsverklaring van de eigenaar/beheerder van de eenmalige trouwlocatie te overleggen.
Klik hier om het door ons ondertekende exemplaar te downloaden.
U hoeft op dit formulier alleen nog de datum, het tijdstip en de naam van uzelf aanvraag_huwelijksvoltrekking_p2.pdfen uw partner te vermelden.

Regels en afspraken

Sandfirden heeft een beschermd dorpsgezicht. De kerk wordt onder meer gebruikt voor erediensten en begrafenissen en vormt samen met de enkele woningen en boerderijen een prachtig pittoresk dorpje met een uniek karakter. Het mag duidelijk zijn dat we zuinig zijn op deze plek en dat we het karakter tijdens feestelijke gelegenheden willen bewaren. Daartoe zijn een aantal regels opgesteld, waaraan gasten zich dienen te houden:

Algemeen
 1. Bij het gebruik van de kerk wordt rekening gehouden met de aard van het gebouw. Het is een plek van bezinning en rust.
 2. Het kerkhof wordt dagelijks bezocht door nabestaanden. Dit dient met respect te worden betreden.
 3. Van de gebruiker wordt verwacht dat verantwoordelijk met spullen wordt omgegaan. Indien toch schade of een defect is ontstaan vanuit het gebruik, dient dit direct gemeld te worden bij de koster.
 4. Na afloop van het gebruik dient de ruimte schoon en opgeruimd achtergelaten te worden.
 5. De kerk beschikt over een toiletvoorziening. Het toiletgebouw is toegankelijk voor gehandicapten en is gesitueerd naast het kostershuis direct bij de kerk.
 6. Parkeren is alleen toegestaan op de parkeerplek buiten de bebouwde kom vóór het dorp. Is deze plek vol, dan is er ruimte aan de linkerkant van de weg vóór het dorp. Parkeren in en voorbij het dorp is niet toegestaan. De doorgaande route wordt dan geblokkeerd en kan er toe leiden dat de ceremonie moet worden onderbroken. Het bruidspaar mag parkeren op het pleintje voor de kerk.
Gebruik en inrichting
 1. De uitgang is de enige vluchtweg. Deze dient te allen tijde vrij te blijven van obstakels.
 2. Het betreden van balkon, het orgel en de preekstoel is niet toegestaan.
 3. Het meubilair van de kerk heeft een vaste indeling. Als de gebruiker specifieke wensen heeft voor de inrichting van het kerkgebouw dient dat met de koster te worden overlegd.
 4. Bloemen en eventuele (beperkte) versiering van de kerkbanken kan de gebruiker zelf verzorgen. De kerk is beschikbaar vanaf maximaal 1 uur voor aanvang van de ceremonie tot een half uur na afloop van de ceremonie. Er zijn 15 kerkbanken waaraan versiering kan worden bevestigd. Zowel het versieren als het opruimen hiervan dient te gebeuren in overleg met de koster.
 5. Gebruik van strooibloemen, rijst en/of confetti etc. is in en rondom de kerk niet toegestaan.
 6. In verband met ongedierte mogen in de kerk geen etenswaren worden genuttigd.
 7. Na afloop dienen de deuren van de kerk te worden gesloten.
Muziek en opnamen
 1. Een geluidsinstallatie, cd-speler en microfoon zijn niet aanwezig en dient u indien nodig zelf mee te nemen.
 2. Een ringleiding is niet aanwezig.
 3. Het kerkorgel mag alleen door een ervaren organist en in overleg met de koster worden bespeeld.
 4. Muzikanten kunnen voorafgaand aan de ceremonie, op dezelfde dag hun instrumenten opstellen en beperkt repeteren. Dit is in overleg met de koster.
Kosten
 1. Trouwlocatie burgerlijk of kerkelijk huwelijk: maandag t/m vrijdag € 300,- zaterdag € 400,- (leden PKN Oudega-SWF geen kosten i.g.v. kerkelijk huwelijk) Maximale duur van een burgerlijke of kerkelijke huwelijksceremonie is 1 uur.
 2. Trouwlocatie burgerlijk én kerkelijk huwelijk: maandag t/m vrijdag € 400,- zaterdag € 500,- (voor leden PKN Oudega-SWF geldt dan voor genoemde dagen respectievelijk € 300 of € 400).
 3. Kosteren; contact en overleg met bruidspaar, gereed maken kerkgebouw etc. €50,-
 4. Gebruik kerk na eerste uur burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk bedraagt € 100,-/uur.
 5. Koffie/thee € 1,50 per consumptie.
 6. Schoonmaakkosten á € 50,- de kerk niet opgeruimd en schoon wordt achter gelaten.
Vragen

Zijn er nog vragen, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de kosters via sandfirden2@gmail.com