De Stichting

Stichting Sânfurd is opgericht in 1978 met als doel het vervallen kerkje in Sandfirden te behouden voor de toekomst en het unieke karakter van het dorp Sandfirden te bewaren.

Al ruim 35 jaar is de Stichting actief. Dit heeft er toe geleid dat het kerkje zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd is. Zo is onder andere het Van Dam Orgel gerestaureerd. Dit betekent echter niet dat de Stichting geen bestaansrecht meer heeft. Er blijft geld nodig voor het onderhoud. Alle inkomsten welke de Stichting genereert (door bijdragen van donateurs, giften, activiteiten en de opbrengsten van huwelijken) worden hier dan ook aan besteed. Naast het kerkje zijn ook twee woningen en het “Leechhiem” in Sandfirden eigendom van de stichting.

Ook dit jaar kunt u weer volop genieten in het kerkje van Sandfirden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk organiseert Stichting Sânfurd iedere maand een concert of activiteit voor u. Alle activiteiten hebben als doel om geld in te zamelen voor het onderhoud en de restauratie van het kerkje. Maar natuurlijk worden de activiteiten ook georganiseerd om mensen kennis te laten maken met het prachtige kerkje en het pittoreske dorp Sandfirden.

En uiteraard organiseert de PKN gemeente Oudega-Idzega-Sandfirden dit jaar ook weer kerkdiensten in ons kerkje. De data en de namen van de predikanten vindt u elders op deze site.

We hopen dat we u ook dit jaar weer eens mogen verwelkomen in het mooie kerkje aan het water.

En nog mooier vinden wij het als u uw bijdrage geeft om het kerkje ook voor de toekomst te behouden en niet onbelangrijk, om het te kunnen onderhouden.

U kunt uw gift geven in de kerk of overmaken naar rekeningnummer NL46RABO0326115846 ten name van Stichting Sânfurd. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

Het bestuur van Stichting Sânfurd,

Ygram Ykema, Anneke Wildschut, Jeanette Valkema, Folkert Groenveld en Wiepkje Hoekstra