ANBI

Stichting Sânfurd heeft de ANBI status voor goede doelen.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut en moet aan strikte regels voldoen zodat u er zeker van bent dat uw donatie goed besteedt wordt.

Geld geven aan organisaties met een ANBI status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Voordeel voor Stichting Sânfurd is, dat de stichting als ANBI zelf geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen.

Hoofddoel:

Stichting Sânfurd is opgericht in 1978 met als doel het vervallen kerkje in Sandfirden te behouden voor de toekomst en het unieke karakter van het dorp Sandfirden te bewaren.

Wilt u meehelpen het kerkje van Sânfurd te onderhouden? U kunt een eenmalige bijdrage doen door onderstaande QR code te scannen met uw telefoon:

 

Beleidsplan:

Hieronder is het beleidsplan van Stichting Sânfurd te downloaden.

Financiële verslagen:

Hieronder zijn enkele de financiële verslagen te downloaden.

Verslag van uitgevoerde activiteiten:

Jaarlijks brengt Stichting Sânfurd een boekje uit, dit wordt verzonden aan alle donateurs. In dit boekje is het programma voor het nieuwe jaar te lezen, maar ook wordt erin teruggeblikt op de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar. Op deze manier houden wij onze donateurs goed op de hoogte over de uitgevoerde activiteiten.   

Kamer van Koophandel inschrijving:

Stichting Sânfurd is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41000406.

Fiscaal identificatie nummer:

8029 65 507