Kerkdiensten

Ook in 2024 zijn er weer een zevental zondagen gepland waarop kerkdiensten in het kerkje van Sânfurd zullen plaatsvinden. Hieronder het overzicht:

 

 

 

 

Datum Tiid Foargonger
Zondag 21 april    09.30     Ds. Edna Zwerver – Oudega SWF
Zondag 5 mei      19.30 Ds. de Haan – Bolsward
Zondag 2 juni 19.30 Ds. R. Bergsma – Berlikum
Zondag 30 juni

 

9.30

19.00

Ds. Edna Zwerver – Oudega SWF

Overstapdienst

Zondag 28 juli 19.30 Ds. Dussie Hofstra – IJlst
Zondag 25 augustus    

Zondag 15 september

 

19.30

19.30

 

Ds. Tjallingii – Deinum

Ds. H. Strubbe – Wommels

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Oudega (SWF)