Kerkdiensten

In 2022 zijn er een zestal zondagavonden gepland waarop kerkdiensten in het kerkje van Sânfurd zullen plaatsvinden. Hieronder een overzicht:

 

 

 

 

Datum Tiid Foargonger
Zondag 19 juni    19.30     Ds. Wilhelm Roseboom uit Herwijnen
Zondag 3 juli     19.30 Ds. Edna Zwerver 
m.m.v. Jeugdkorps de Notenkrakers
 
Zondag 24 juli     19.30 Ds. Dussy Hofstra uit IJlst
Zondag 7 augustus 19.30 Pastor Akkerboom uit Harlingen
Zondag 14 augustus 19.30 Pastor Hania – v/d Kooi uit Sneek 
Zondag 21 augustus     19.30 Ds. Vriend uit Workum

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Oudega (SWF)