Weidevogels

Het kerkje van Sandfirden is gelegen in een eeuwenoud agrarisch landschap. Het is onderdeel van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

In 2022 is de polder achter het kerkje grotendeels in handen gekomen van het Rijke Weide Vogelfonds. Dit was mogelijk omdat er twee ‘weidevogelboeren’ met pensioen gingen. De voorzitter van stichting Sânfurd – Ygram Ykema – en zijn buurman Jolke Groenveld verkochten hun land aan het fonds en ook de kerk van Oudega was bereid haar percelen bij Sandfirden aan het vogelfonds te verkopen.

Het Rijke Weide vogelfonds zorgt voor rijk boerenland waarin weidevogels volop de ruimte krijgen. In weilanden met sloten en greppels waar bloemen, kruiden en insecten aanwezig zijn, hebben grutto’s, kieviten, tureluurs en leeuweriken een goede kans om hun kuikens groot te brengen.

Het gebied van ongeveer 35 hectaren achter Sandfirden blijft beschikbaar als boerenland, maar dan wel onder strikte weidevogel-vriendelijke condities. Hier wordt pas laat gemaaid, er komt alleen ruige stalmest op het land en de weilanden worden extensief begraasd.

Stichting Sânfurd is heel blij dat dit gebied door het Rijke Weide Vogelfonds gered is. We vertellen u er graag meer over als u in de buurt bent. En de Vogelwacht Oudega e.o. organiseert af en toe een rondleiding in dit vogelgebied. Houd de sociale media van Stichting Sânfurd in de gaten voor nieuws rondom dit thema.