Weidevogels

Het kerkje van Sandfirden is gelegen in een eeuwenoud agrarisch landschap. De verkaveling in polder De Hoek achter het dorpje is nog zoals die bijna duizend jaar geleden is ontstaan. Sânfurd is onderdeel van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Eind 2022 is de polder achter het kerkje grotendeels in handen gekomen van het Rijke Weide Vogelfonds. Dit was mogelijk omdat er twee ‘weidevogelboeren’ met pensioen gingen. De voorzitter van stichting Sânfurd – Ygram Ykema – en zijn buurman Jolke Groenveld verkochten hun land aan het fonds. Ook de kerk van Oudega was bereid haar percelen bij Sandfirden aan het vogelfonds te verkopen.

Rijke Weide vogelfonds
Het Rijke Weide vogelfonds zorgt voor rijk boerenland waarin weidevogels volop de ruimte krijgen. In weilanden met sloten en greppels waar bloemen, kruiden en insecten aanwezig zijn, hebben grutto’s, kieviten, tureluurs en leeuweriken een goede kans om hun kuikens groot te brengen.

Weidevogel vriendelijk
Het gebied van ongeveer 35 hectaren achter Sandfirden blijft beschikbaar als boerenland, maar dan wel onder strikte weidevogel-vriendelijke condities. Hier wordt pas laat gemaaid, er komt alleen ruige stalmest op het land en de weilanden worden extensief begraasd. We noemen het vanaf nu ‘Greidefûgelparadys Sânfurd’ (ofwel Weidevogelparadijs Sandfirden).

Biodynamisch boeren
Ook het Andla fonds dat de boerderij en een aantal hectaren landbouwgrond in de Sânfurter polder bezit, werkt mee aan de natuurvriendelijke manier van boeren, in ruil voor een lagere pachtprijs. Boer Durk Breeuwsma betrekt met zijn gezin, zijn gehoorde Fries roodbont koeien en Fries Hollandse koeien in het voorjaar van 2023 de boerderij op Sânfurter Hoek om daar natuurinclusief – op termijn biodynamisch – te gaan boeren.

Oud gemaal wordt vogeluitkijkpost
Om bij te dragen aan de beleving van het gebied, heeft Stichting Sânfurd het plan gevat een vogeluitkijkpost te realiseren in het oude gemaaltje aan de oever van It Hop. Deze uitkijkplek is alleen per roeiboot bereikbaar (deze moet straks klaarliggen aan de steiger bij het kerkje) en zorgt ervoor dat bezoekers de vogels kunnen bekijken zonder ze te storen. Doarpsbelang Aldegea is eigenaar van het gemaaltje en heeft haar medewerking toegezegd, een mooi mienskips project!

Veiling kunstwerken Claudy Jongstra
Om hiervoor de benodigde middelen te verzamelen, worden er in het voorjaar van 2023 vilten kunstwerken van Claudy Jongstra geëxposeerd in de kerk. Claudy Jongstra werkt samen met lokale boeren, studenten en sociale programma’s om het landschap te revitaliseren met diep respect voor mens, dier en land. Haar doel: van mono-culturele productie naar een meer divers, inclusief en ecologisch model. Haar bijzondere wollen wandkleden worden op Hemelvaartsdag geveild voor de vogels. Bent u geïnteresseerd in de werken van Jongstra, of wilt u gewoon graag bijdragen aan het weidevogelproject van Stichting Sânfurd? Zorg dan dat u binnenkort het kerkje bezoekt om de kunstwerken te bezichtigen en uw interesse kenbaar te maken.

Excursies
We vertellen u graag meer over ons weidevogelgebied als u in de buurt bent en de Vogelwacht van Oudega, Idzega en Sânfurd organiseert af en toe een rondleiding in dit gebied (alleen als de omstandigheden m.b.t. de vogels dit toelaten). Op Hemelvaartsdag is er een vaartocht voor donateurs in de vroege ochtend (dauwvaren) rondom het weidevogelparadijs. Wilt u als eerste op de hoogte worden gebracht van de activiteiten die op Sandfirden worden georganiseerd? Wordt dan donateur van Stichting Sânfurd, dit kan al vanaf € 10,- per jaar.

Media
Greidefûgelparadys Sânfurd verschijnt regelmatig in de media. In februari was er een artikel in het magazine VOGELS van de Vogelbescherming. In maart publiceerde het Fries Dagblad een artikel over het weidevogelgebied. In de Trouw stond een artikel over de nieuwe weidevogelboer van Sânfurd. Ook kwam Omrop Fryslân op visite voor een radio- en tv-uitzending. Daarnaast zal het radioprogramma Vroege Vogels binnenkort aandacht besteden aan Greidefûgelparadys Sânfurd.

Fotografen
De mooie luchtfoto werd gemaakt door Frank Plaum (deze was ook te zien in het magazine VOGELS van februari 2023 van de Vogelbescherming) en Jan Tijsma maakte de foto’s van de kievit en de koeien in het kruidenrijk grasland.