De Stichting

Stichting Sânfurd is opgericht in 1978 met als doel het vervallen kerkje in Sandfirden te behouden voor de toekomst en het unieke karakter van het dorp Sandfirden te bewaren.

Al ruim 40 jaar is de Stichting actief. Dit heeft er toe geleid dat het kerkje zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd is. Zo is onder andere het Van Dam Orgel gerestaureerd. Dit betekent echter niet dat de Stichting geen bestaansrecht meer heeft. Er blijft geld nodig voor het onderhoud. Alle inkomsten welke de Stichting genereert (door bijdragen van donateurs, giften, activiteiten en de opbrengsten van huwelijken) worden hier dan ook aan besteed. Naast het kerkje zijn ook twee woningen en het “Leechhiem” in Sandfirden eigendom van de stichting.

Het logo met pompeblêd, kerktoren en zeilbootje zijn ontworpen door oud bestuurslid Elly Tiesma. De inham van het pompeblêd staat voor It Hop; het meertje tegenover de kerk waar menig watersporter goede herinneringen aan koestert. 

 In het weiland tegenover de kerk staat een mooie picknickbank waar u een zelf meegebracht broodje en kopje koffie kunt nuttigen. Op de tafel is de geschiedenis van Sandfirden in een notendop te lezen. 

Ook dit jaar kunt u weer volop genieten in het kerkje van Sandfirden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, organiseert Stichting Sânfurd bijna iedere maand een concert of activiteit voor u. Alle activiteiten hebben als doel om geld in te zamelen voor het onderhoud en de restauratie van het kerkje. Maar natuurlijk worden de activiteiten ook georganiseerd om mensen kennis te laten maken met het prachtige kerkje en het pittoreske dorp Sandfirden.

En uiteraard organiseert de PKN gemeente Oudega-Idzega-Sandfirden dit jaar ook weer kerkdiensten in ons kerkje. De data en de namen van de predikanten vindt u op deze site.

We hopen dat we u ook dit jaar weer eens mogen verwelkomen in het mooie kerkje aan het water.

En nog mooier vinden wij het als u uw bijdrage geeft om het kerkje ook voor de toekomst te kunnen behouden.

U kunt uw gift in de kerk geven of overmaken naar rekeningnummer NL46RABO 0326115846 ten name van Stichting Sânfurd. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

Het bestuur van Stichting Sânfurd

Ygram Ykema, Folkert Groenveld, Wiepkje Kramer – Hoekstra, Jeanette Valkema en Ditte van Rijsdam


Beeldmateriaal op deze website afkomstig van:

  • Logo van Stichting Sânfurd is gemaakt door Elly Tiesma-Walinga
  • Foto’s van culturele activiteiten door Ronald de Jong – www.fotoplak.nl
  • Film bruidspaar gemaakt door Titus en Geartsje van der Woude
  • Bruidsfoto’s Hans Jellema Fotografie – www.hansjellema.nl
  • Bruidsfoto Laurie Karine de Fotograaf – www.lauriekarine.nl
  • Foto van Tjitte Jan Hoogterp – www.doorhetoogvandelens.nl

Dankzij deze fotografen en videografen hebben wij Sânfurd prachtig kunnen neerzetten op deze website. 

De website is gemaakt door Jildert Valkema en WOW hospitality – events – marketing


Ons privacy dossier in het kader van de AVG wetgeving kunt u hier nalezen.