QR code geïntroduceerd op Sânfurd

Nu zo’n beetje iedereen weet wat een QR code is, heeft het bestuur van Stichting Sânfurd besloten deze code ook te introduceren in het kerkje van Sânfurd. 

De afgelopen jaren merkten we dat steeds minder mensen kleingeld op zak hebben. Bezoekers van het kerkje wilden wel een donatie doen voor het onderhoud van de kerk, maar hadden simpelweg geen geld bij zich om in de collectebus of in ‘it ponkje’ te doen. 

Daar is nu een nieuwe oplossing voor verzonnen: de betaalverzoek app van de Rabobank waar u naartoe wordt geleid door een QR code. Het is een simpele en veilige manier van betalen!

Met uw mobiele telefoon scant u de QR code die in de kerk hangt en dan komt u automatisch terecht op uw internet-bankieren pagina, vanwaar u een zelfgekozen bedrag kunt overmaken op de bankrekening van Stichting Sânfurd. 

Vanaf nu zal de QR code ingezet worden na afloop van concerten, lezingen e.d.  Ook vanaf deze website kunt u de QR code scannen en een eenmalige donatie overmaken naar het kerkje van Sânfurd.

Onze stichting heeft de ANBI  status, daarmee zijn onze beleidsplannen en boekhouding inzichtelijk. Zodoende bent u er zeker van dat uw gift goed wordt besteedt, bovendien is uw gift aftrekbaar voor de belasting.