Weidevogelseizoen geopend in Greidefûgelparadys Sânfurd

Sandfirden, 2 april 2023 – Vanuit het kerkje van Sandfirden is het weidevogelseizoen van 2023 geopend door de voorzitter van Stichting Sânfurd, de voorzitter van het Rijke Weide Vogelfonds en de voorzitter van het Andla Fonds. De nieuwe boer en zijn gezin openden daarna letterlijk het hek naar ‘Greidefûgelparadys Sânfurd’.

foto Jan Tijsma

Het Rijke Weide Vogelfonds en de stichting Andla Fonds hebben ervoor gezorgd dat het weidevogelgebied op Sânfurd kan blijven bestaan. Familie Breeuwsma komt deze maand met hun Friese koeien naar de Sandfirder polder om daar extensief te gaan boeren, waarbij de weidevogels volop de ruimte houden. In weilanden met sloten en greppels waar bloemen, kruiden en insecten aanwezig zijn, hebben grutto’s, kieviten, tureluurs en leeuweriken een goede kans om hun kuikens groot te brengen.

De mienskip van Sandfirden heeft het plan gevat om het oude gemaaltje aan de oever van It Hop met herbruikbare materialen om te bouwen tot vogelkijkhut voor Greidefûgelgebiet Sânfurd, zodat bezoekers van de weidevogels kunnen genieten zonder ze te verstoren.

Om dit doel te verwezenlijken is de hulp van kunstenares en activiste Claudy Jongstra ingeroepen. De werken zijn de komende weekenden van 14 tot 17 uur te bezichtigen. Kijk voor exacte data op de website: www.sanfurd.nl. Op Hemelvaartsdag 18 mei om 10 uur in de ochtend worden de werken geveild.

foto Sandra Peters